Waldemar
Tomaszewski


Konserwator Dzieł Sztuki i Zabytków

O mnie

Mgr Waldemar Tomaszewski, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia na kierunku konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.
nr dyplomu: 1400/122805/2008

Praca dyplomowa (pod kierunkiem mgr Marii Rudy): Konserwacja i restauracja oryginalnej figury kata z pręgierza poznańskiego.

Praca magisterska (pod kierunkiem dr Aliny Tomaszewskiej – Szewczyk):
„Zastosowanie cynkowej ochrony katodowej do konserwacji zabytków wykonanych ze stopów żelaza z węglem”.

Ponadto absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie z tytułem zawodowym w specjalizacji snycerstwo. Działa głównie na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego Niemniej jednak jest otwarty na współpracę w skali ogólnopolskiej oraz zagranicznej.

konserwacja zabytków

Usługi

W związku z posiadaniem dyplomu konserwatora zabytków oraz nabytą praktyką zawodową, wykonuję następujące usługi:

Galeria

Kontakt

Dane teleadresowe:

Waldemar Tomaszewski

tel.: 503-744-273

email: waldemartomaszewski@onet.eu

Formularz kontaktowy

created by: d-ch.pl